Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Způsob objednání
2. Povinnosti prodávajícího
3. Povinnosti kupujícího
4. Ceny zboží
5. Dodací podmínky
6. Termín dodání
7. Způsob dodání
8. Poštovné
9. Zrušení objednávky

10.Reklamace

11. GDPR - Ochrana osobních údajů

 

 

1. Způsob objednání
Objednávat můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud vám z nějakého důvodu nefunguje přímá objednávka, můžete zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu obchod@mkhlas.cz, kde uvedete přesný název tovaru, počet objednaných kusů, vaši přesnou adresu a telefonní číslo.
Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejíž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím a smlouva tak vzniká samotným dodáním zboží. Po zaslání objednávky vám obratem zašleme potvrzení o přijetí objednávky.

2. Povinnosti prodávajícího
Zákazníkům se zavazujeme dodat:
1. Druh a množství tovarů v kupní ceně a za platebních podmínek, které jsou platné v den odeslání objednávky.
2. Tovar, který vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
3. Tovar, který bude vhodně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Neodpovídáme za:
1. Opožděné dodání tovaru zaviněné poštou a přepravní službou.
2. Opožděné dodání tovaru zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
3. Za poškození zásilky zaviněné poštou a přepravní službou.
4. Případné nedodání tovaru, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
5. Výběr tovaru zákazníkem. Pokud po převzetí zásilky zákazník zjistí, že tovar již má, nebo že neodpovídá jeho představám. Takový tovar nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.
3. Povinnosti kupujícího
Kupující se zavazuje:
1. Objednaný tovar převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám.
2. Zaplatit za tovar kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
V případě, že si kupující tovar nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník tovar nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení tovaru.
4. Ceny tovarů
Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání tovaru včetně 21% DPH (daň z přidané hodnoty). Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen v případě změny kurzu, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
K ceně tovaru jsou připočítány přepravní náklady.
5. Dodací podmínky
Objednávky vyřizujeme průběžně s tím, že každou objednávku vyřizujeme jednorázově. To znamená, že pokud některý z objednaných tovarů nemáme na skladě, zašleme pouze ostatní objednané tovary, které máme na skladě (na což vás předem upozorníme zasláním potvrzujícího e-mailu, z toho důvodu je důležité v objednávkovém formuláři vždy uvádět e-mailovou adresu a telefonní číslo). K chybějícím tovarům se už nevracíme.
6. Termín dodání
Dodací lhůta je nejpozději do 7 dnů po obdržení objednávky, pokud je zboží u nás na skladě.
Po vyřízení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka byla odeslána, v oznámení vždy uvádíme podací číslo. Stav vaší objednávky si můžete prohlédnout taky po zaregistrování.
Pokud zásilku neobdržíte po uplynutí 2 týdnů, doporučujeme informovat se u nás telefonicky, případně mailem. Někdy se stává, že zákazníci nedostanou z pošty oznámení o uložení zásilky.
V případě, že objednaný tovar nebude možné odeslat dle výše uvedené dodací lhůty, o předpokládaném termínu dodání vás budeme informovat. V takovém případě si vyžádáme vaše odsouhlasení. Jestliže je zpoždění dodání způsobeno okolnostmi, nezaviněnými naší společností (zpoždění zásilky, ztráta zásilky ...), dodací lhůta může být v závislosti na těchto okolnostech prodloužena.
Pokud si objednáte tovar, který je vyprodaný, případně byl z jakýchkoliv důvodů stažen z prodeje a nebyly jsme o tom informováni, neprodleně po zjištění této skutečnosti vás budeme kontaktovat (e-mailem, případně telefonicky).
7. Způsob dodání
Objednané tovary zasíláme poštou a přepravní službou na dobírku, nebo fakturu. Ke každé objednávce přikládáme fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Při objednávkách ze zahraničí si předem dohodneme podmínky a způsob dodání a platby.
8. Poštovné
Přepravné a balné náklady pro každou vyřízenou objednávku jsou podle platného ceníku pošty a přepravní služby.
Při objednávce do jiných zemí přepravní náklady vypočítáváme individuálně podle jednotlivých zón států, do kterých zásilku posíláme.
9. Zrušení objednávky
Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší vedle nesporných výhod taky určité nevýhody oproti nákupu v běžném obchodě. I přes množství uváděných informací nemáte možnost si nabízený tovar prohlédnout, případně se můžete splést v objednávce. Z uvedených důvodů máte možnost zrušit objednávku. Musíte tak však učinit do 24 hodin.
Podmínky zrušení objednávky
Pokud v průběhu 24 hodin po odeslání objednávky zjistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, případně jste se spletli v objednávce, máte možnost zrušit objednávku bez uvedení důvodu. Zrušení nám zašlete na obchod@mkhlas.cz. Obratem vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.
10. Reklamace
Před převzetím a zaplacením zásilky si ještě na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Na již přijaté zásilky reklamace nepřijímáme. V případě, že vám byla zásilka doručená poškozena, nformujte nás o této skutečnosti e-mailem, nebo telefonicky. V takovém případě vám zašleme novou zásilku. Velice často se totiž stává, že pracovníci pošty nevhodnou manipulací zásilku poškodí.
Záruční doba
Na prodávané tovary, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná plynout v den předání tovaru.
Reklamace se vztahuje pouze na:
• prokazatelné výrobní vady, způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodání tovaru, nebo během jeho užívání.
Reklamace se nevztahuje na:
• vady, způsobené uživatelem během běžného používání tovaru
Postup při reklamaci
Aby mohla být Vaše reklamace akceptována je nutné dodržet několik pravidel:
1. Po převzetí tovaru si prohlédněte tovar a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při přebírání tovaru vady, je vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
2. V případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným tovarem (druh, množství nebo cena), obdržíte se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, nebo neobdržíte žádný doklad o nákupu, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.
3. V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve tovar na vlastní náklady odeslat na naši adresu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který jsme zaslali s tovarem a kopii ústřižku od doručovatele. Reklamovaný tovar vám vyměníme za jiný, který si vyberete nebo vám vrátíme peníze. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Při zpětném zaslání zabalte tovar tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození tovaru při přepravě má ​​za následek neuznání reklamace. Tovar zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata.
Doba vyřízení reklamace
Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná plynout dnem převzetí reklamovaného tovaru prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.

O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, pokud se nedohodne jinak.

Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.
V případě neoprávněné reklamace bude tovar vrácen zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem

11. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

 
Do nákupního košíku jste vložili zboží v počtu

Pokračovat v nákupu Nákupní košík