0Košík je prázdný

Evakuační rozhlas

EVAKUAČNÍ POŽÁRNÍ ROZHLAS

EVAKUAČNÍ POŽÁRNÍ ROZHLAS

Evakuační, požární rozhlas je důležitou součástí všech OBCHODNÍCH CENTER A NÁKUPNÍCH STŘEDISEK, ve kterých se zdržuje větší množství lidí. Školy, výrobní a kancelářské prostory, kulturní objekty, sportovní areály, průmyslové parky jsou kromě obchodních center dalšími objekty, kde by měl být instalován evakuační požární rozhlas.


Evakuační rozhlas zajišťuje včasné informování návštěvníků, resp. zaměstnanců před přicházejícím nebezpečím - před požárem a umožňuje včasnou evakuaci osob z ohrožených prostor. Od správné činnosti požárního evakuačního rozhlasu závisí zdraví a životy lidí, a proto jsou na evakuační rozhlasový systém kladeny přísné bezpečnostní požadavky.
Realizované evakuační rozhlasové systémy musí splňovat požadavky normy ČSN EN60849- Nouzové zvukové systémy a Vyhlášky č. 246/2001Ministerstva vnitra ČR o požární prevenci. Nejdůležitějším požadavkem na systémy, které mají být použity jako evakuační rozhlas, je odolnost vůči přímému působení ohně (kabely, kterými je veden evakuační rozhlas musí vydržet působení přímého ohně při požáru po dobu 30 minut, to je čas, potřebný k evakuaci osob z objektu, všechny přijímače a vysílače evakuačního rozhlasu jsou vyráběny z kovových materiálů a mají protipožární kryty, tak, aby odolávaly přímému působení ohně, ...).

Základní funkcí evakuačního rozhlasu je v první řadě zajištění bezpečné evakuace rozsáhlých objektů při nebezpečí požáru. Společně s jinými bezpečnostními systémy, např. EPS a pod. má za úkol včasným varováním při vznikajícím nebezpečí zajistit ochranu osob a majetku. Umožňuje adresně směřovat zprávy do dotčené části objektu, řídit evakuaci osob pro bezpečné opuštění nebezpečné části objektu. Evakuační rozhlas musí zajistit, aby hlášení slyšel ten správný člověk ve správnou chvíli. Hlášení musí být srozumitelné s dostatečnou hlasitostí.

 

Reproduktory jsou jednou z hlavních součástí evakuačního rozhlasu. Nejčastěji používané jsou stropní kruhové reproduktory, do výrobních prostor jsou určeny nástěnné nebo závěsné reproduktory, do venkovních prostor nebo velkých hlučných prostorů lze použít tlakové reproduktory. Reproduktory pro evakuační rozhlas musí splňovat přísné standardy a certifikace. Jsou vybaveny keramickou svorkovnicí, tepelnou pojistkou a ohnivzdorným vedením, odolným proti vysokým teplotám. Je vybaven vestavěnou ochranou, která zajišťuje, že poškození reproduktoru v případě požáru nezpůsobí selhání okruhu, ke kterému je připojen.

Stropní reproduktory s protipožárním hliníkovým krytem jsou ideální pro vnitřní použití na úřadech, školách, v obchodních centrech a nákupních střediscích.


Protipožární reprosoustava WA06-165/T-METALL-EN54 je další kvalitní reproduktor, určený pro evakuační rozhlasy.


Srdcem každého evakuačního systému je speciální zesilovač resp. rozhlasová ústředna evakuačního rozhlasu. Speciální monozesilovač PA 2502D pro 100V rozvody s mixážnim pultem a s automatickým vyhlašováním zpráv v případě napojení na systém EPS (elektrické požární signalizace).